นี่คือเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องของชายหญิงต่างแดนคู่หนึ่ง

“นี่ไม่ใช่เมืองไทยในจินตนาการของผม”
เมื่อพูดถึงประเทศไทย คุณนึกถึงอะไร?
นี่คือเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องของชายหญิงต่างแดนคู่หนึ่ง
ที่เมืองไทยได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล

[ฆสพ.สบส. ๒๒๔o/๒๕๖๓]

“This is not what I imagined Thailand to be.”

When you think of Thailand, what comes to your mind?

Inspired by the true story of a foreign couple whose lives were changed forever after facing a dilemma.

Thailand was able to alter the course of their lives.

ขอขอบคุณ เมดิคอลวิงส์ (Medical Wings) โดยบริษัทสยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่และอากาศยานในการถ่ายทำภาพยนตร์

Thank you Medical Wings Operated by Siam Land flying to support the airside location and aircraft for this film production.

#MiracleofBumrungrad #LocalHERO #COVID19

📍 ติดตามสาระความรู้เรื่องสุขภาพดีๆ จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้อีกหลายช่องทางดังนี้

📌 Tel : 1378
📌 Facebook : http://bit.ly/2Qh1wzy
📌 Line : http://bit.ly/2q05DW9
📌 IG : http://bit.ly/2rE89S9
📌 Twitter : http://bit.ly/2QeU5J4
📌 Inquiry form : http://bit.ly/375Xtfg

You may also like..